מחשבון מדד תשומות בניה

תחילת תקופה לחישוב
סיום תקופה לחישוב

הסכום המשוערך בש"ח

0.0

אחוז שינוי

0.0

שימו לב כי המחשבון מאפשר לחשב הצמדה למדד תשומות הבנייה רק לתקופות בהם ערך המדד הוזן. ערך המדד של החודש הקודם מפורסם על ידי הלמ"ס רק ב-15 בחודש הנוכחי.

כיצד משפיעים שינויים במדד תשומות הבנייה על המשכנתא?

נטלתם משכנתא לבניית בית או דירה מקבלן? סביר להניח כי היא מוצמדת למדד תשומות הבניה, מאחר ואתם תלויים בהוצאותיו של הקבלן שנגזרים מהשינויים במחירי חומרי הבניה. כאן תוכלו לחשב את עליית מדד זה לאורך השנים האחרונות.

על מנת לבחון את כל ההיבטים של המשכנתא ולבנות את התמהיל המתאים והזול ביותר עבורכם, כמו גם לבחון את ההשפעה של מדד תשומות הבנייה על מחיר הדירה והמשכנתא שלכם, אנו מזמינים אתכם לשיחת ייעוץ עם יועץ משכנתא ללא עלות. השאירו פרטים ונחזור אליכם, או חייגו אלינו.

שאלות ותשובות על חישוב ההצמדה למדד תשומות הבנייה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קבעה סל שכולל מוצרים שמשפיעים על מחירי הבנייה. על בסיס מחירי הסל, מעדכנת הלשכה את גובה המדד מדי 15 לחודש בשעה 18:30.

על מנת לחשב את תוספת ההצמדה למדד יש לחשב את השינוי שחל בערך של המדד בין מועד ההתחלה למועד הסיום, ולכפול אותו בסכום הצמוד.

מחשבון הצמדה למדד תשומות הבנייה של פלאנר יציג לכם את הסכום הכולל לאחר תוספת ההצמדה וכן את אחוז השינוי שחל במדד בתקופה הנקובה.

אלו כל הנתונים שאתם צריכים לדעת.

כן. המחשבון מבקש מכם להזין את הסכום המוצמד ואת תאריך תחילת ההצמדה ותאריך הסיום שלה. המחשבון בודק את ערך מדד תשומות הבנייה בשני המועדים, ומחשב את השינוי ואת שווי הכסף בסיום התקופה. המחשבון שואב מדי חודש את נתוני המדד העדכניים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן אוטומטי לחלוטין באמצעות API ייעודי ולכן תמיד מכיל את הנתונים האקטואליים הנכונים בשלמותם.

על מנת שהמחשבון יוכל לבצע את החישוב של ההצמדה למדד תשומות הבנייה, עליכם להזין את הערך להצמדה, ואת חודשי תחילת וסיום התקופה. גובה המדד בחודשים אלו מחושב באופן אוטומטי על ידי המחשבון ואין צורך לברר נתונים אלו בנפרד.

מועד תחילת ההצמדה והסיום שלה תלויים בלוח התשלומים שקבעתם עם הקבלן.

מחשבוני המשכנתאות של Planner

מחשבון הלוואת זכאות

באמצעות מחשבון זה, תוכלו לבחון את מידת זכאותכם לקבלת הלוואת זכאות מהמדינה. במידה ונמצאתם זכאים, כאן תקבלו אומדן של גובה הסכום שתוכלו לקבל בהלוואת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון, ולחשב את הניקוד ואת גובה ההלוואה למשכנתא.

למחשבון

מחשבון החזר משכנתא

באמצעות מחשבון זה, תוכלו לחשב את החזרי המשכנתא החודשיים שלכם. כאן תזינו את תמהיל המשכנתא שנטלתם ותקבלו נתוני החזר מפורטים ועדכניים, בשקלול הריביות, המדדים ולוח ההחזרים המותאמים למשכנתא שלכם ולמסלול שתבחרו.

למחשבון

מחשבון משכנתא מחיר למשתכן

באמצעות מחשבון זה תוכלו לחשב את מחיר הדירה הסופי בפרויקט של מחיר למשתכן. מחיר זה יושפע ממגוון גורמים, בכלל זה, גודל המרפסת או הגינה, מספר החניות, מדד תשומות הבניה. אנו מזמינים אתכם להזין את הנתונים הרלוונטיים לכם ולקבל מחיר סופי.

למחשבון

מחשבון מדד תשומות הבנייה

נטלתם משכנתא לבניית בית או דירה מקבלן? סביר להניח כי היא מוצמדת למדד תשומות הבניה, מאחר ואתם תלויים בהוצאותיו של הקבלן שנגזרים מהשינויים במחירי חומרי הבניה. כאן תוכלו לחשב את גובה ההחזרים שלכם בשקלול מדד זה לאורך השנים האחרונות.

למחשבון

מחשבון מדד המחיר לצרכן

אם שילבתם בתמהיל המשכנתא שלכם מסלול צמוד מדד, כאן תוכלו לקבל את כל הנתונים על שיעורי העלייה/ירידה של המדד בחודש מסוים או תקופה ספציפית ולפיכך לחשב בהתאם את סכום ההחזר החודשי הצמוד שלכם באותו חודש או תקופה.

למחשבון
דילוג לתוכן