מחשבון מדד המחירים לצרכן

תחילת תקופה לחישוב
סיום תקופה לחישוב

הסכום המשוערך בש"ח

0.0

אחוז שינוי

0.0

שימו לב כי המחשבון מאפשר לחשב הצמדה למדד המחירים לצרכן רק לתקופות בהם ערך המדד הוזן. ערך המדד של החודש הקודם מפורסם על ידי הלמ"ס רק ב-15 בחודש הנוכחי.

כיצד משפיעים שינויים במדד המחירים לצרכן על המשכנתא?

אם שילבתם בתמהיל המשכנתא שלכם מסלול צמוד מדד, המסלול יהיה תנודתי בהתאם. בכל פעם שהמדד יעלה, הקרן במסלול הצמוד תעלה בהתאם ובהתאמה גם למצב ההפוך. כאשר המדד יורד, הקרן תרד בהתאם.  כאן תוכלו לקבל את כל הנתונים על שיעורי העלייה/ירידה של המדד בחודש מסוים או תקופה ספציפית ולפיכך לחשב את סכום ההחזר החודשי הצמוד שלכם באותו חודש או תקופה.

על מנת לבחון את כל ההיבטים של המשכנתא ולבנות את התמהיל המתאים והזול ביותר עבורכם, כמו גם לבחון את הכדאיות והסיכון שבמסלולים הצמודים למדד המחירים לצרכן, אנו מזמינים אתכם לשיחת ייעוץ עם יועץ משכנתא ללא עלות. השאירו פרטים ונחזור אליכם, או חייגו אלינו.

שאלות ותשובות על חישוב ההצמדה למדד המחירים לצרכן

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קבעה סל שכולל כ-1,300 מוצרים שונים, הנדגמים ע"י סוקרים מטעמה בנקודות מכירה שונות ומשוקללים לקביעת המדד מדיי חודש. עדכוני המדד מפורסמים על ידי הלמ"ס ב-15 בחודש בשעה 18:30.

על מנת לחשב את תוספת ההצמדה יש לכפול את הסכום הצמוד בשינוי בערכי המדד בין המועדים הנקובים.

מחשבון הצמדה למדד המחירים לצרכן של פלאנר יציג לכם את הסכום הכולל לאחר תוספת ההצמדה וכן את אחוז השינוי.

כן. המחשבון מבקש מכם להזין את הסכום המוצמד ואת תאריך תחילת ההצמדה ותאריך הסיום שלה. המחשבון בודק את ערך המדד בשני המועדים, ומחשב את השינוי ואת שווי הכסף בסיום התקופה. המחשבון שואב מדיי חודש את נתוני המדד העדכניים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן אוטומטי לחלוטין באמצעות API ייעודי ולכן תמיד מכיל את הנתונים האקטואליים הנכונים בשלמותם.

על מנת שהמחשבון יוכל לבצע את החישוב של ההצמדה למדד, עליכם להזין את הערך להצמדה, ואת חודשי תחילת וסיום התקופה. גובה המדד בחודשים אלו מחושב באופן אוטומטי על ידי המחשבון ואין צורך לברר נתונים אלו בנפרד.

מחשבוני המשכנתאות של Planner

מחשבון הלוואת זכאות

באמצעות מחשבון זה, תוכלו לבחון את מידת זכאותכם לקבלת הלוואת זכאות מהמדינה. במידה ונמצאתם זכאים, כאן תקבלו אומדן של גובה הסכום שתוכלו לקבל בהלוואת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון, ולחשב את הניקוד ואת גובה ההלוואה למשכנתא.

למחשבון

מחשבון החזר משכנתא

באמצעות מחשבון זה, תוכלו לחשב את החזרי המשכנתא החודשיים שלכם. כאן תזינו את תמהיל המשכנתא שנטלתם ותקבלו נתוני החזר מפורטים ועדכניים, בשקלול הריביות, המדדים ולוח ההחזרים המותאמים למשכנתא שלכם ולמסלול שתבחרו.

למחשבון

מחשבון משכנתא מחיר למשתכן

באמצעות מחשבון זה תוכלו לחשב את מחיר הדירה הסופי בפרויקט של מחיר למשתכן. מחיר זה יושפע ממגוון גורמים, בכלל זה, גודל המרפסת או הגינה, מספר החניות, מדד תשומות הבניה. אנו מזמינים אתכם להזין את הנתונים הרלוונטיים לכם ולקבל מחיר סופי.

למחשבון

מחשבון מדד תשומות הבנייה

נטלתם משכנתא לבניית בית או דירה מקבלן? סביר להניח כי היא מוצמדת למדד תשומות הבניה, מאחר ואתם תלויים בהוצאותיו של הקבלן שנגזרים מהשינויים במחירי חומרי הבניה. כאן תוכלו לחשב את גובה ההחזרים שלכם בשקלול מדד זה לאורך השנים האחרונות.

למחשבון

מחשבון מדד המחיר לצרכן

אם שילבתם בתמהיל המשכנתא שלכם מסלול צמוד מדד, כאן תוכלו לקבל את כל הנתונים על שיעורי העלייה/ירידה של המדד בחודש מסוים או תקופה ספציפית ולפיכך לחשב בהתאם את סכום ההחזר החודשי הצמוד שלכם באותו חודש או תקופה.

למחשבון
דילוג לתוכן